Eerste drie jaar gemeentelijke belastingsamenwerking in Amstelland

“Sinds 1 januari 2013 werkt ons team belastingen mede voor de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dat gebeurt in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling, met de naam GR Gemeentebelastingen Amstelland. In 2015 zijn de leer- en ontwikkelpunten uit de beginjaren 2013 en 2014 verwerkt in een gewijzigde GR, DVO en werkbegroting. Dat gebeurde gelijktijdig met de besluitvorming over de toetreding van de gemeente De Ronde Venen tot onze belastingsamenwerking.”

Bron: Amstelveenweb

Ambtenaren uit Maastricht en Sittard-Geleen naar Heerlen

“Het eerste cluster van diensten waarin de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen hun bedrijfsvoeringsafdelingen bundelen, wordt gehuisvest in Heerlen. Het gaat om het eerste cluster van diensten van het zogeheten Shared Services Center Zuid-Limburg, dat is opgezet omdat gemeenten door gezamenlijk in te kopen en schaalvergroting kosten willen besparen. Volgende clusters worden gehuisvest in Maastricht en Sittard-Geleen.”

Bron: 1 Limburg

1 2 3 119