Directeurennetwerk
100.000+ gemeenten

Sinds 2009 komen de directeuren bedrijfsvoering en shared services van de 100.000+ gemeenten een paar keer per jaar bijeen om met elkaar ervaringen en dilemma’s uit te wisselen. Eric Ossel, Kwartiermaker/directeur bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Den Haag, is voorzitter van het netwerk en vurig pleitbezorger van kennisdelen (zie interview).

Op de laatste bijeenkomst hebben Fred Claassen (Amsterdam) en Wim Hoogendoorn (Rotterdam) hun ervaringen als nieuw aangetreden directeuren gedeeld met hun collega’s (impressie van de bijeenkomst).

Deelnemende gemeenten/organisaties zijn: Alkmaar Almere Amsterdam Apeldoorn Arnhem Breda Den Haag Deventer Drechtsteden Ede Eindhoven Emmen Enschede Haarlem Hilversum Maastricht Meerinzicht Roosendaal Rotterdam Servicepunt71 Tilburg Utrecht Westland Zaanstad Zwolle.

Het directeurennnetwerk organiseert jaarlijks een werkconferentie voor de eigen gemeenten en andere overheden. Henriƫtte van den Heuvel van het Platform Shared Services bij de overheid doet de inhoudelijke voorbereidingen en functioneert ook als secretaris van het Directeurennetwerk.