Op weg naar een gedegen samenwerking in RNV 3.0

“In de motie werd gevraagd of er in de raadsbrief van de RNV geen onderwerpen ontbraken zoals economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en sociaal. Hoe wordt de samenwerking bij de strategische onderwerpen met het bedrijfsleven en onderwijs vorm gegeven.

De motie sprak zich er dan ook voor uit dat voor er verdere processtappen worden gezet er eerst een kaderstellende bespreking in de raad wordt gevoerd over de doelen en inhoud van de samenwerking binnen RNV 3.0 en de mogelijk rol daarbij van ‘De Diamant van Midden-Nederland’”

Bron: Nunspeet aan huis