Over het Platform

Het Platform Shared Services bij de Overheid is sinds 2005 het expertisecentrum op het terrein van shared services bedrijfsvoering. Het platform is publiek gestart door InAxis, het vroegere innovatiecentrum van BZK. Het platform is in 2008 overgenomen door Henriëtte van den Heuvel, die het heeft ontwikkeld naar een netwerkorganisatie met partners binnen en buiten de overheid.

Het platform ontvangt geen subsidie. De opdrachten die Henriëtte vanuit het Platform uitvoert voor gemeenten BZK, VNG, KING en het Directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering maken het mogelijk het platform in de lucht te houden. Zij doet dit omdat zij gelooft in het behoud van het platform als plaats om kennis te delen,  kennis te ontwikkelen, en van elkaar te leren.

Netwerk

Naast de samenwerking met vele experts en ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de overheid bestaat het netwerk uit:

Het Directeurennetwerk SSC/Bedrijfsvoering      

In 2011 is Henriette van den Heuvel gevraagd te participeren in het Directeurennetwerk Shared Services/Bedrijfsvoering van grote gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Om kennis en ervaring in te brengen, en om wat daar wordt gedeeld weer verder via het Platform te verspreiden. Ook organiseert zij de afgelopen jaren de werkconferentie voor het netwerk en helpt zij bij de organisatie van de netwerk bijeenkomsten.

Abonnees op de Nieuwsbrief     

Rond de 1500 mensen vanuit overheden en bedrijfsleven zijn vanaf 2004 geabonneerd op de Nieuwsbrief van het Platform Shared Services bij de Overheid

Linkedin groep           

Vanaf 2010 is er een Linked in groep actief van het Platform Shared Services bij de Overheid met rond de 750 leden