Werkconferentie 2017 in Deventer

Wilt u weten wat er dit jaar komt? Klik dan op onderstaande link

 

Werkconferentie 2017 Verbinden Vereenvoudigen Vernieuwen

Het programma is nog volop in ontwikkeling. Om alvast een indruk te geven van de bijdragen die zeker zijn:

Het programma start met een plenair deel waar wethouder Liesbeth Grijsen van de gemeente Deventer u welkom zal heten en iets zal vertellen over de ontwikkelingen in de gemeente.

Er is in de workshops wederom veel aandacht voor de verbinding tussen de bedrijfsvoering en het primair proces, en daarmee ook de verbinding met de stad. Nathalie van Berkel (Stedelijk directeur bedrijfsvoering Amsterdam) zal vertellen over de pilots die nu gaande zijn in het kader van de kanteling van aanbod-gestuurd naar vraaggestuurd werken. Erik Prins (Sectorhoofd Middelen Zaanstad) zal u meenemen in de verandering naar het opgavegestuurde werken. Vanuit Breda en Ede wordt een ronde tafel georganiseerd over opdrachtgericht werken – zo zijn er in Breda geen vacatures meer maar enkel opdrachten. Het van buiten naar binnen redeneren komt ook naar voren in het nieuwe serviceconcept in Haarlem en Eindhoven waarbij gebruik wordt gemaakt van klantreizen.

Wim Hoogendoorn (Directeur Bestuur- en Concernondersteuning Rotterdam) zal met u in gesprek gaan over het organisatiemodel Rotterdam waar kaderstelling, beleid en uitvoering in dezelfde hand zijn gelegd, en de manier waarop ze bezig zijn met de concernhuisvesting. De huisvesting, en betekenis daarvan voor bezoekers en medewerkers, staat centraal de rondleiding door het stadhuis van Deventer, die zal worden verzorgd door Ton Steenhuis (Teammanager Facilitair DOWR). Ook vanuit Deventer komt een bijdrage over de doorontwikkeling van de financiële functie door Hans Langeveld (Concern directeur aldaar)

De verbinding met andere gemeenten komt aan de orde in drie workshops. Harm Brink, directeur van het SSC Leeuwarden neemt u mee in hun aanpak om als centrumgemeente de ICT te verzorgen voor (groepen) kleinere gemeenten in de omgeving. Elma Groen, directeur van de Afdeling Bedrijfsvoering van drie gemeenten uit de West Betuwe, verhaalt over hun bijzondere aanpak. Henriëtte van den Heuvel (Platform Shared Services bij de Overheid) vertelt over het onderzoek dat zij dit jaar voor BZK uitvoerde naar intergemeentelijke samenwerking in de bedrijfsvoering, met aandacht voor krappe begrotingen, bestuurlijke drukte en het belang van zacht en hard vertrouwen.

Ook veel aandacht dit jaar voor, hoe kan het ook anders, informatiebeleid, digitalisering en de consequenties daarvan voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Jaap Haenen en René van Kuilenburg, behalve directeur ook CIO van respectievelijk Eindhoven en Enschede nemen jullie mee in de ontwikkelingen en de vertaalslag naar de gemeente. Terry van der Steen (Directeur Servicecentrum Drechtsteden) gaat met u in gesprek over de sourcingsvraagstukken die nu spelen in de Drechtsteden en Saskia Gerritsen (Concerndirecteur Groningen) deelt haar ervaringen in de nu lopende outsourcing van de ICT-Automatisering. Vanuit Utrecht wordt een workshop georganiseerd over Design Thinking (de verbinding met gebruikers) en Bram Wattel (Programmadirecteur Apeldoorn) richt zich op de vraag hoe je je ICT portefeuilles op orde krijgt.

Is uw interesse door dit programma gewekt? Ga naar deze pagina om u in te schrijven