Bestuursconvenant samenwerken in het Land van Heusden en Altena – Aalburg, Werkendam, Woudrichem

Bundeling van ambtelijke capaciteit én projectstructuur met aansturing vanuit de drie gemeenten, 2009
Door te kiezen voor een niet-vrijblijvende samenwerking willen de drie gemeenten de bestuurskracht van de regio Land van Heusden en Altena versterken en overeengekomen doelen bereiken:

  • goed en efficiënt oppakken van (boven-)lokale opgaven
  • goede kwaliteit dienstverlening
  • goede positie arbeidsmarkt (aantrekkelijk werkgever)
  • mogelijkheden tot ambtelijke specialisatie
  • verminderde kwetsbaarheid
  • stevige positie binnen eigen en grotere regio

 

Het op 23 juni 2009 gesloten bestuursconvenant is gericht op intensiveren en goed borgen van de onderlinge samenwerking. Het convenant is aangegaan voor de periode 1 september 2009 tot minimaal 1 september 2013. Op een aantal terreinen van samenwerking is sprake van budeling van ambtelijke capaciteit, waarbij de aansturing vanuit één bestuurlijk en één ambtelijk opdrachtgever plaatsvindt. Op andere terreinen wordt projectmatig gewerkt en vindt aansturing vanuit de drie gemeenten plaats. De burgemeesters en gemeentesecretarissenvormen samen het LHA-platform en voeren de regie over het proces van samenwerking.

meer info