VOF Alwindes

Interview met de winnaar van de Innovatieprijs Bedrijfsvoering 2012: Robin Driessen

Op de Werkconferentie Shared Services in 2012 werd aan het einde van de dag gestreden om de Innovatieprijs Bedrijfsvoering. Na een voorselectie stonden drie genomineerden op het podium om een pitch te geven. Gekozen waren de projecten Webcare uit Hilversum, Digitale facturering uit Drechtsteden en VOF Alwindes uit Almere. Met een ruime meerderheid won Almere, met de pitch van Robin Driessen over de “comakership” tussen studenten en gemeente-ambtenaren. Meer lezen

ParkeerService

De zelfstandige organisatie, ParkeerService, is ontstaan vanuit de gemeente Amersfoort. Een stad met voor parkeerbeheer specifieke kenmerken: een sterk aanzuigende regiofunctie, een autoluwe historische binnenstad en een bovengemiddeld aanbod. Uitdagingen die u ongetwijfeld zult herkennen. In de loop der jaren is de dienstenportfolio van ParkeerService uitgebreid tot een volwaardig aanbod. Een totaaloplossing waar ook andere gemeenten inmiddels hun voordeel mee doen. Meer lezen

Afvalinzameling (ROVA)

ROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 20 gemeenten en 2 regio’s in Midden- en Oost-Nederland. Samen met haar aandeelhouders wil ROVA een bijdrage leveren aan een schone en duurzame samenleving. De afvalzorg wordt daarin verder verbonden aan andere thema’s zoals het beheren van de openbare ruimte, het verduurzamen van onze energievoorziening en het terugdringen van CO2 emissies.

Bron:  Rova

Servicebureau Gemeenten

Het Servicebureau Gemeenten, voorheen het Gewest Eemland, verzorgt voor de aangesloten regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg de uitvoering van een aantal publiekrechtelijke taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en handhaving van milieuwetgeving. De uitvoeringstaken zijn ondergebracht in de afdelingen Leefomgeving en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waar ook het Service|Punt, voor wonen zorg en welzijn (het gemeentelijk zorgloket) onder valt. Meer lezen

ISZF

Het ISZF (ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân) ondersteunt 5 gemeenten in het westen en zuiden van de provincie Fryslân. Deelnemers zijn de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel en Súdwest Fryslân. Samen verzorgen ze ieder een deel van het aantrekkelijke Friese landschap met meer dan 135.000 inwoners, 8 van de Friese 11 steden en veel dorpen, meren en natuur. Meer lezen

Dimpact

Gemeentelijk samenwerkingsverband Dimpact werkt aan de e-Overheid met een formele basis als coöperatieve vereniging u.a.. Ze telt inmiddels 20 lidgemeenten met gezamenlijk ruim 1.000.000 inwoners. Dimpact is opgezet voor en wordt aangestuurd door de lidgemeenten. Het Dimpact-bureau voert namens de lidgemeenten de regie over de samenwerking en stuurt de leveranciers aan. Het samenwerkingsverband streeft naar verdere ledengroei met gedreven partners om gedeelde ambities verder te verwezenlijken. Meer lezen

Regio Noord Veluwe

Regio Noord-Veluwe (RNV) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De gemeenten werken vrijwillig samen aan de ontwikkeling van een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. De gemeenten Hattem, Heerde, Nijkerk, Zeewolde en Epe nemen op diverse terreinen ook deel aan de regionale samenwerking. Meer lezen

Regionale samenwerking West Brabant

Een gemeente is onderdeel van een regio met een structuur, met mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur, economie en ruimtelijke ontwikkeling die niet ophouden bij gemeentegrenzen. Vandaar dat de gemeenten in de regio West-Brabant hebben besloten om samen te werken in één regio: de Regio West-Brabant. Naast de 18 West-Brabantse gemeenten heeft ook de Zeeuwse gemeente Tholen zich aangesloten.

website West Brabant

Bestuursconvenant West-Brabant

ISD Optimisd

De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel.

Op deze site vindt u informatie over de dienstverlening van Optimisd, daarnaast houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en lopende projecten. Via het digitale loket kunt u beleidsregels, verordeningen en brochures downloaden.

website: Optimisd

 

1 2 3 6