Regionale samenwerking West Brabant

Een gemeente is onderdeel van een regio met een structuur, met mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur, economie en ruimtelijke ontwikkeling die niet ophouden bij gemeentegrenzen. Vandaar dat de gemeenten in de regio West-Brabant hebben besloten om samen te werken in één regio: de Regio West-Brabant. Naast de 18 West-Brabantse gemeenten heeft ook de Zeeuwse gemeente Tholen zich aangesloten.

website West Brabant

Bestuursconvenant West-Brabant

Servicepunt71

De gemeente Leiden gaat door met het Shared Service Center (SSC) Leidse regio.Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Volgende maand zal ook de Leidse raad zich er nog over moeten uitspreken. Samen met de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude gaat Leiden hiervoor een Gemeenschappelijke Regeling aan. Deze regeling start op zijn vroegst 1 januari 2010. Eerder besloten Leiderdorp en Zoeterwoude al om in te stemmen het het SSC. Meer lezen

Servicedienst gemeente Tilburg

De Servicedienst ondersteunt de overige gemeentelijke diensten bij de dienstverlening aan klant en burger door het leveren van goede basisproducten. Hierbij ligt de nadruk op vertrouwen en effectieve relaties tussen de Servicedienst en de andere collega’s. Op basis van een helder sturingsconcept werkt de dienst aan het standaardiseren van producten en werkprocessen, waarbij maatwerk altijd mogelijk blijft. De collega is actief betrokken bij ontwerp, ontwikkeling en beoordeling van de producten en diensten en bepaalt mede de geleverde kwaliteit. De Servicedienst zorgt voor goede basisvoorzieningen, waarbij het resultaat voor de gemeente als geheel telt. Meer lezen

1 2