Commando DienstenCentra

Het Commando DienstenCentra (CDC) levert wereldwijd ondersteunende diensten als catering, ICT en personeelsdiensten aan alle Defensieonderdelen. Dankzij deze geboden randvoorwaarden kunnen de Defensieonderdelen zich concentreren op hun kerntaken.

Het CDC zit nooit stil en wil een lerende organisatie zijn. Vanzelfsprekend luistert het CDC naar haar klanten en streeft het altijd naar verbeteringen. Meer lezen

Middelsee gemeenten

Middelsee Gemeenten is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van vier gemeenten in Noordwest Fryslân, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadiel. Deze vier gemeenten hebben gezamenlijk ongeveer 43.000 inwoners op een grondoppervlakte van ongeveer 360 km2. Hoofdplaatsen in het Middelseegebied zijn St. Annaparochie, Ferwert, Stiens en Menaldum. De Middelsee Gemeenten liggen ten noorden van de lijn Harlingen-Leeuwarden. Meer lezen

1 2