ISZF

Het ISZF (ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân) ondersteunt 5 gemeenten in het westen en zuiden van de provincie Fryslân. Deelnemers zijn de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel en Súdwest Fryslân. Samen verzorgen ze ieder een deel van het aantrekkelijke Friese landschap met meer dan 135.000 inwoners, 8 van de Friese 11 steden en veel dorpen, meren en natuur. Meer lezen

Dimpact

Gemeentelijk samenwerkingsverband Dimpact werkt aan de e-Overheid met een formele basis als coöperatieve vereniging u.a.. Ze telt inmiddels 20 lidgemeenten met gezamenlijk ruim 1.000.000 inwoners. Dimpact is opgezet voor en wordt aangestuurd door de lidgemeenten. Het Dimpact-bureau voert namens de lidgemeenten de regie over de samenwerking en stuurt de leveranciers aan. Het samenwerkingsverband streeft naar verdere ledengroei met gedreven partners om gedeelde ambities verder te verwezenlijken. Meer lezen