ParkeerService

De zelfstandige organisatie, ParkeerService, is ontstaan vanuit de gemeente Amersfoort. Een stad met voor parkeerbeheer specifieke kenmerken: een sterk aanzuigende regiofunctie, een autoluwe historische binnenstad en een bovengemiddeld aanbod. Uitdagingen die u ongetwijfeld zult herkennen. In de loop der jaren is de dienstenportfolio van ParkeerService uitgebreid tot een volwaardig aanbod. Een totaaloplossing waar ook andere gemeenten inmiddels hun voordeel mee doen. Meer lezen

Afvalinzameling (ROVA)

ROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 20 gemeenten en 2 regio’s in Midden- en Oost-Nederland. Samen met haar aandeelhouders wil ROVA een bijdrage leveren aan een schone en duurzame samenleving. De afvalzorg wordt daarin verder verbonden aan andere thema’s zoals het beheren van de openbare ruimte, het verduurzamen van onze energievoorziening en het terugdringen van CO2 emissies.

Bron:  Rova

Servicebureau Gemeenten

Het Servicebureau Gemeenten, voorheen het Gewest Eemland, verzorgt voor de aangesloten regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg de uitvoering van een aantal publiekrechtelijke taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en handhaving van milieuwetgeving. De uitvoeringstaken zijn ondergebracht in de afdelingen Leefomgeving en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waar ook het Service|Punt, voor wonen zorg en welzijn (het gemeentelijk zorgloket) onder valt. Meer lezen

ISD Optimisd

De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel.

Op deze site vindt u informatie over de dienstverlening van Optimisd, daarnaast houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en lopende projecten. Via het digitale loket kunt u beleidsregels, verordeningen en brochures downloaden.

website: Optimisd

 

Samenwerking Belastingen en Waardebepaling (SaBeWa) (2009)

SaBeWa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) is een samenwerkingsverband van vier Zeeuwse gemeenten. De volgende gemeenten maken deel uit van de samenwerking: Borsele, Goes, Kapelle en Tholen. SaBeWa is een zelfstandige overheidsorganisatie (een  gemeenschappelijke regeling) en voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit:

•    de heffing en invordering van lokale belastingen;
•    de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ);

website: SaBeWa

1 2