Presentaties en publicaties: Governance en sturing