Workshop voorbij de standaardisatie

Voorbij de standaardisatie: Maatwerk in de standaarden en flexibilisering van het aanbod
Terry van der steen (Directeur Servicecentrum Drechtsteden) en Eric Ossel (Directeur Servicepunt71)

De meeste shared service centra zijn opgericht voor een aantal redenen:
1. Efficiency
2. Verminderen kwetsbaarheid
3. Vergroten van de professionaliteit en kwaliteit.

Om het eerste te bereiken wordt sterk ingezet op uniformering en standaardisatie. Hoe groter de eenheidsworst hoe goedkoper het kan!  Deze initiële inzet leidt echter ten tijde van bezuiniging steeds meer tot een salamitactiek. Het moet steeds een stukje goedkoper. Gevolg is dat we steeds minder kunnen leveren wat wordt gevraagd en klanten steeds meer krijgen waarom ze niet hebben gevraagd!

Om te zorgen dat we van toegevoegde waarde blijven voor onze klanten moeten we onszelf opnieuw uitvinden: dat betekent meer maatwerk in de standaarden en meer flexibiliteit in het aanbod. Dit brengt dilemma’s met zich mee, hoe hiermee in de praktijk van alledag om te gaan, wat werkt/wat werkt niet? Tijdens onze workshop zoeken we naar de grenzen in deze discussie!

Workshop Voorbij de standaardisatie Werkconferentie SSCB 2014 Drechtsteden en Servicepunt71

Workshop Groei naar volwassenheid van het SSC concept

Groei naar volwassenheid van het SSC concept in tijden van bezuinigingen
Eric Ossel (Directeur Servicepunt71) en Arne Geensen (directeur EY Advisory)

Het ontwikkelen naar een volwassen shared service organisatie bedrijfsvoering vraagt o.a. om investeringen in kwaliteit, mensen, een andere werkwijze en echt samenwerken. Drie jaar na de start van Servicepunt71 is het nodig om op de volgende groeicurve te komen, omdat de eerste groeicurve afvlakt en niet leidt tot het bereiken van de beoogde ambities (kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid, kansen). Op weg naar de volgende groeicurve kunnen we ook een aantal hardnekkige mythes achter ons laten, zo is de bedoeling. De nieuwe groeicurve gaat over eigenaarschap, zakelijkheid en vakmanschap door robuuste adviseurs. De nieuwe curve vraagt ook een andere manier van leiding geven en leiding nemen en een ander samenspel met de omgeving/klantorganisaties. Door de blijvende druk op het verminderen van de kosten is de sprong naar de volgende curve lastig. Welke belemmeringen en kansen zijn er om de sprong naar de volgende curve te wagen? Hoe groei je in een krimpscenario? En tot welk perspectief voor medewerkers, SSC en klantorganisaties leidt groei naar volwassenheid?

Workshop Groei naar volwassenheid van het SSC concept Werkconferentie SSCB 2014 Servicepunt71

Workshop valkuilen bij SSC vorming

Delen van ervaringen met SSC’s om niet in de bekende valkuilen te vallen
Herman van Loo (directeur bedrijfsvoering gemeente Kampen) en Tjin Bremer (Partner Rijnconsult)

Een workshop voor professionals die willen leren over het oprichten en ontwikkelen van ssc’s. Wat werkt wel en wat werkt niet. Dat staat centraal in de workshop van gemeente Kampen en Rijnconsult. Herman van Loo en Tjin Bremer blikken kort terug op de oprichting van het ssc bedrijfsvoering van gemeente Zwolle en Kampen en provincie Overijssel, waarin ICT, personeels- en salarisadministratie en inkoop zijn gebundeld.
Daarnaast gaan zij met u in gesprek over uw leerervaringen. In welke valkuilen bent ook u gestapt en welke succesfactoren heeft u ondervonden bij het oprichten en ontwikkelen van het SSC. Geen mooi weer praatjes, maar de echte verhalen.

Workshop valkuilen SSC’s Werkconferentie SSCB 2014 Kampen

Workshop strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning
Ray van Loon (Hoofdafdelingsmanager Haarlem) en Cees Tromp (strategisch adviseur

In deze workshop staan de volgende vragen centraal:
– wat verandert er tussen werkgever en werknemer?
– hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar?
– is flexibiliteit een oplossing?
Vanuit Haarlem hebben we een benaderingswijze gekozen dat nog in concept is, maar wat we graag willen delen.

Workshop Strategische personeelsplanning Werkconferentie SSCB 2014 Haarlem

Workshop Interne klantrelaties – Hoe moeilijk is het eigenlijk?

Interne klantrelaties: hoe moeilijk is het eigenlijk?
Jan Kiers, Glenn Kinkelaar en Daniëlle Voorma (Emmen)

In deze workshop gaan we in op het spanningsveld tussen collegialiteit en de klant-leverancier relatie. Ook de interne klantervaring komt aan de orde. We zullen  zullen we een aantal voorbeelden geven van wat er in Emmen goed en minder goed werkt (bijvoorbeeld: DVO, verplichte winkelnering, ondersteunende afdeling: én serviceprovider én collega, facilitair tarief). En laten ook het verschil zien tussen onze situatie en een SSC op afstand met voor en nadelen van beide constructies. Er is veel ruimte voor discussie en interactie.

Workshop Interne klantrelaties- hoe moeilijk is het eigenlijk? Werkconferentie SSCB 2014 Emmen

De Yin en Yang van de dienstverlening

De Yin en Yang van de dienstverlening: buiten is gelijk aan binnen
Lucianne Vermeulen en Odette de Koning (Rotterdam)

De attente ambtenaar….wanneer ben je attent en welk gedrag hoort daarbij? De gemeente Rotterdam denkt daarover na en gaat hierover graag met anderen in gesprek. Hostmanship en dienstverlening voor en door elkaar. Binnen doen wat je naar buiten toe ook wil laten zien; Yin en Yang. Wat betekent een attente ambtenaar zijn voor jou en in jouw rol? Wat zou de ideale situatie zijn en wat levert het je op. We gaan op zoek naar de overeenkomsten tussen o.a. een medewerker van de facilitaire dienst en een beheerder buitenruimte, die tussen een medewerker van het KCC en de SSC servicedesk. Of die tussen jou en ons. Op basis van de 8 gedragingen die Rotterdam heeft ontwikkeld voor de attente ambtenaar gaan we hierover in gesprek. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Workshop de attente ambtenaar Werkconferentie SSCB 2014 Rotterdam

Workshop ICT voor niet ICT’rs

ICT voor niet ICT-ers: wat elke opdrachtgever moet weten
Simon Baaijens en Anton van der Vloet (Senior projectleider en Organisatieadviseur Amsterdam)

De vraag is: hoe geef je invulling aan je rol als opdrachtgever voor opdrachten waar je niet zelf vakmatig deskundig in bent? Er komen thema’s aan de orde als afspraken maken op het goede niveau en vertrouwen in de expertise van medewerkers.

Workshop ICT voor niet ICT’ers Werkconferentie SSCB 2014 Amsterdam

Digitaliseren In- door- en uitstroomprocessen

In-, door en uitstroom processen gedigitaliseerd: de ups-and-downs van het invoeringsproces
Jeroen Hoexum (Projectleider Haarlem)

Procesregie is de succesfactor achter de ontwikkeling die ons in-, door- en uitstroomproces heeft doorgemaakt. Bij dit proces zijn vele actoren vanuit verschillende disciplines betrokken (HRM, ICT, Facilitaire Zaken, Financiën en functioneel beheerders van alle bronsystemen). Tot begin 2014 diende de aanvrager bij elke discipline zijn aanmelding te doen. Na de implementatie kunnen de 28 deelprocessen centraal geregisseerd worden. Tijdens de workshop zal de projectaanpak worden gedemonstreerd en tevens zal Shared Services Management groeimodel worden getoond.

Workshop digitaliseren in- door- en uitstroomproces Werkconferentie 2014 Haarlem

1 2