Gemeenschappelijk Inkoopbureau Rivierenland

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van Betuwe en Bommelerwaard en behartigt de belangen van gemeenten in het Rivierengebied. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Ook voeren we gemeenschappelijke taken voor de gemeenten uit. Variërend van volksgezondheid tot milieu en van werkgelegenheid tot huisvuilinzameling.

Het Openbaar Lichaam Regio Rivierenland heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 39 leden. Dit zijn bestuurders van de negen aangesloten gemeenten. Deze gemeenten zijn: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.

Uit de leden van het Algemeen Bestuur worden de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 9 leden, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Regio Rivierenland bestaat uit drie diensten, te weten Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), Bestuursdienst en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rivierenland (GGD).

 

 


Regio Rivierenland heeft een gemeenschappelijk inkoopbureau. Het gemeenschappelijk inkoopbureau geeft advies op het gebied van inkoop voor de 9 gemeenten die Regio Rivierenland vormen, de gemeente West Maas en Waal en de diensten van Regio Rivierenland, AVRI, GGD en Bestuursdienst.

 

Het gemeenschappelijk inkoopbureau geeft advies op het gebied van inkoop aan de 9 gemeenten die Regio Rivierenland vormen (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel), de gemeente West Maas en Waal en de diensten van Regio Rivierenland, AVRI, GGD en Bestuursdienst.

Het inkoopbureau heeft twee doelen:

  • Het professionaliseren van de inkoopfunctie van de deelnemers
  • Het bereiken van besparingen

Behalve door het behalen van besparingen in geld door een groter inkoopvolume zijn er ook voordelen te behalen op het gebied van administratieve afhandeling en kwaliteitsverbeteringen.

De gemeenten dienen zich te houden aan Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van inkoop. Doordat bij het inkoopbureau de inkoopkennis aanwezig is kan er bovendien worden bespaard op inhuur van inkoopadviseurs die vaak worden ingeschakeld bij grotere inkooptrajecten of (Europese) aanbestedingen.

 

Website Regio Rivierenland