Netwerkstad Twente

Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vóór en mét hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: Verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme.

Samen Twente
De aangesloten gemeenten zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Binnen Regio Twente is een onderscheid gemaakt in 3 domeinen:
Gezondheid (GGD Regio Twente)
Veiligheid (Hulpverleningsdienst)
Leefomgeving


Netwerkstad Twente is een formule voor effectief bestuur in het stedelijk kerngebied van Twente (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo). Het accent ligt op de inhoud van de samenwerking en niet op de bestuurlijke structuur. De terreinen van shared services zijn inkoop, automatisering, personeel, gemeentebelastingen en documentaire informatievoorziening.

Binnen het kader van Netwerkstad Twente wordt op diverse wijzen samengewerking gezocht tussen de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo. Zo is in het eerste halfjaar van 2002 nagegaan welke mogelijkheden er zijn op facilitair terrein (in brede zin), om aldus voordelen te realiseren in kwalitatieve of financiële zin. Besloten is om te gaan samenwerken op de volgende terreinen: inkoop, automatisering, personeel, gemeentebelastingen en documentaire informatievoorziening (DIV).

Rapport facilitaire samenwerking per 1-6-2006
Voortgangsrapport FS per 1-12-2004