Servicepunt71

De gemeente Leiden gaat door met het Shared Service Center (SSC) Leidse regio.Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Volgende maand zal ook de Leidse raad zich er nog over moeten uitspreken. Samen met de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude gaat Leiden hiervoor een Gemeenschappelijke Regeling aan. Deze regeling start op zijn vroegst 1 januari 2010. Eerder besloten Leiderdorp en Zoeterwoude al om in te stemmen het het SSC. zie verder

De Leidse regio bestaat vanuit een historisch perspectief uit de centrumgemeente Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude. Tot de fusie van Alkemade met Jacobswoude per 1 januari 2009 tot Kaag en Braassem behoorde Alkemade ook tot de Leidse regio.

De Leidse regio is als zelfstandig samenwerkingsverband (Samenwerkingsverband Leidse Rgeio (SLR) in 2004 samengegaan met de Duin en Bollenstreek in Holland Rijnland. Holland Rijnland richt zich op de overkoepelende samenwerkingsthema’s waar alle deelnemende gemeenten elkaar in vinden, en waar de bundeling van krachten op regionaal niveau gewenst is. Meer informatie over Holland Rijnland is hier te vinden.
Op de schaal van Leidse regio wordt vooral samenwerking gezocht op het gebied van uitvoerende werkzaamheden. De basis voor deze samenwerkingsvorm is gelegd in de zogenaamde “paprikanotitie”, waarin een aantal uitgangspunten voor een succesvolle samenwerking is geformuleerd.

Het Shared Service Center is als bundeling van een aantal uitvoerende bedrijfsvoeringstaken één van de samenwerkingsrelaties binnen de Leidse regio.